KAZIMIERZ MAZAN

KOSMOS - CZŁOWIEK

I WIELKIE TAJEMNICE

LICZBA ZŁOTEGO PODZIAŁU

Znana zasada złotego podziału polega na tym, że dowolna całość do części większej ma się tak samo jak część większa do części mniejszej. Zależność ta jest wyrażana liczbą złotego podziału. Paradoks polegający na otaczaniu wielką tajemniczością niektórych zagadek cywilizacji wynika z tego, że dotychczasowe próby ich rozwią ania były nieskuteczne z uwagi na wykorzystywanie do tego celu nieodpowiednich wielkości, parametrów jak na przykład błędnej wielkości liczby złotego podziału

Aby zrozumieć strukturę wielu zagadek naszej cywilizacji trzeba koniecznie zgłębić ich matematyczną konstrukcję. A fundamentem tej konstrukcji jest niezwykła precyzja unikalnych rozwiązań, znanych już w czasach bardzo odległych, dzięki której dzisiaj, w dobie komputerów, można te rozwiązania oddzielać, jak kruszyny złota, od naciąganych interpretacji. Przedstawione w tym opracowaniu przykłady, zbudowane na zapomnianej informacji Herodota, są takimi unikalnymi przypadkami. Dlaczego opisana wyżej liczba złotego podziału nie była do tej pory wykorzystana, jako liczba właściwa, do rozwiązania matematycznej zagadki Wielkiej Piramidy ? Dlaczego, jeszcze pod koniec ubiegłego wieku, popularyzowano taką jej wartości jak 1.618181818181……. Brak tej liczby w matematycznych encyklopediach sprzyjał tworzeniu bardzo tajemniczych hipotez.

Przedstawione wyżej artykuły były sukcesywnie umieszczane w Internecie od 2001r jako "Zagadki Cywilizacji"

Wszystkie prawa zastrzeżone